Onze doelstelling:

 

Het Lokaal Fonds Lisse heeft tot doel lokale initiatieven te ondersteunen om de verbinding en de kwaliteit van de samenleving in Lisse te verbeteren en de saamhorigheid te versterken. Hiermee steunt het de burgerinitiatieven, die leiden tot lokale projecten in de gemeente Lisse, die van algemeen maatschappelijk belang zijn.

Om de continuïteit te waarborgen werft het Lokaal Fonds Lisse inkomsten, bouwt een reserve op en werkt zoveel mogelijk samen met partners.

Bij het kiezen van bestedingen richt het Lokaal Fonds Lisse zich op de binnenkomende aanvragen. De inkomsten kunnen ontoereikend zijn om die allemaal te honoreren. Om tot een consistente selectie te komen wordt bepaald, in volgorde van binnenkomst, welke initiatieven het meest voor ondersteuning in aanmerking komen. Voor de beoordeling van projectvoorstellen kent het fonds richtlijnen cq criteria, zie hiertoe de link naar het aanvraagformulier, die in beginsel voor alle verzoeken en aanvragers gelden.