Bedrijfsgift

Bedrijven hebben de mogelijkheid hun giften te verrekenen binnen de vennootschapsbelasting. Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10 %, liefst 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt binnen de Geefwet een multiplier van 50%, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht. Bedrijven die hun gift een specifieke bestemming willen geven kunnen uiteraard met ons contact opnemen.

Geen schenkbelasting

Vanwege de ANBI-status zijn schenkingen aan het Lokaal Fonds Lisse geheel vrijgesteld van schenkbelasting. Dankzij deze fiscale vrijstelling kan uw schenking geheel ten goede komen aan de activiteiten die het Fonds ondersteunt.