Eenmalig geven

Wilt u het Lokaal Fonds Lisse steunen door eenmalig een bedrag over te maken, dan kan dit op rekening:

(IBAN) NL11 SNSB 0948 0202 45 t.n.v. Stichting Lokaal  Fonds Lisse.  

 Vermeld daarbij uw contactgegevens. Wij sturen u dan z.s.m. een ontvangstbevestiging.