Ik wil doneren

Iedereen kan bij het Lokaal Fonds Lisse ondersteuning aanvragen. Aan de andere kant kan ook iedereen aan het fonds bijdragen. Dat geldt niet alleen voor inwoners, ook bedrijven kunnen op verschillende manieren bijdragen en daarmee de leefbaarheid in Lisse helpen verder te verbeteren.

Elke bijdrage - groot of klein - is van harte welkom. Het Lokaal Fonds Lisse is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd is over erfenissen en schenkingen die het Fonds ontvangt.

(IBAN) NL11 SNSB 0948 0202 45 t.n.v. Stichting Lokaal  Fonds Lisse.  
Vermeld daarbij uw contactgegevens. Wij sturen u dan z.s.m. een ontvangstbevestiging.