Stichting Lokaal Fonds Lisse groot succes. 

Het in mei van dit jaar gepresenteerde Lokaal Fonds Lisse is inmiddels 6 maanden actief. In de eerste 6 maanden is gebleken dat het nieuwe fonds in een belangrijke behoefte voorziet en inmiddels zijn al meerdere projecten gerealiseerd met hulp van het Lokaal Fonds Lisse. 

‘Organisaties en particuliere weten ons inmiddels goed te vinden’ zegt woordvoerder Marco van der Lingen. ‘Met vijf toegezegde bijdrages en nog lopende aanvragen is het fonds goed op weg. We zijn erg ook tevreden over de diversiteit van de projecten’. 

Zo heeft Onderwatersportvereniging De Guppen een bijdrage gekregen voor het duiken met gehandicapten. Werkgroep Dementie Vriendelijk Lisse kreeg een bijdrage voor een muzikale middag voor ouderen met dementie. Theaterschool Flores kreeg een bijdrage voor het vijf jarige jublium van de school. En KooKsaam kon door de bijdrage van het Lokaal Fonds Lisse een leerprogramma aanschaffen voor de kookstudio voor gehandicapten. ‘Zo hebben we nu al projecten gesteund voor heel verschillende doelgroepen die Lisse nog leuker maken’ zegt de heer Van der Lingen. 

Het fonds blijft opzoek naar goede ideeën en roept dan ook iedereen met een goed idee op om de website www.stichtinglokaalfondslisse.nl te raadplegen en te kijken of een aanvraag mogelijk is. ‘Onze steun aan projecten is altijd eenmalig dus elk jaar zijn we weer op zoek naar nieuwe ideeën en projecten’ geeft marco aan. 

Stichting Lokaal Fonds Lisse van start

Lisse, 29 mei 2018

 

Op het gemeentehuis van Lisse is op dinsdag 29 mei 2018 de Stichting Lokaal Fonds Lisse gepresenteerd. Dit fonds is opgericht door bewoners, en zet zich in voor bewoners van Lisse.

Wat doet het Lokaal Fonds Lisse

Het Lokaal Fonds Lisse heeft tot doel lokale initiatieven te ondersteunen om de verbinding en de kwaliteit van de samenleving in Lisse te verbeteren en de saamhorigheid te versterken. Hiermee steunt het de burgerinitiatieven, die leiden tot lokale projecten in de gemeente Lisse, die van algemeen maatschappelijk belang zijn. Op de website van Lokaal Fonds Lisse staan voorbeelden van projecten die het fonds kan steunen.

Om de continuïteit te waarborgen, werft het Lokaal Fonds Lisse inkomsten, bouwt het een reserve op en werkt het fonds zoveel mogelijk samen met partners.

Bijdrage gemeente Lisse & Stichting Poelpolder 50 jaar

Op 29 mei is een overeenkomst getekend met de gemeente Lisse waarbij de gemeente met een jaarlijkse bijdrage van € 10.000 het Lokaal Fonds Lisse en daarmee de lokale initiatieven van burgers ondersteunt. De bijdrage is toegezegd voor vier jaar. Ook heeft Stichting Lokaal Fonds Lisse een bijdrage gekregen van ruim € 5.000 van de Stichting Poelpolder 50 jaar. Dit bedrag is specifiek geschikt voor burgerinitiatieven in de Poelpolder.

Het bestuur

Het bestuur van Lokaal Fonds Lisse bestaat uit de volgende personen:

  • Ad van Zelst - Voorzitter 
  • Jan van Grimbergen - Penningmeester
  • Gerard Boon – Secretaris
  • Magda Guicherit
  • Kaseh Oomen-Arends
  • Marco van der Lingen

Hoe kan een bijdrage worden aangevraagd?

Het Lokaal Fonds Lisse steunt projecten op het gebied van: welzijn, kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu. Initiatiefnemers van een project kunnen online een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. De criteria en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website www.stichtinglokaalfondslisse.nl.