Periodiek schenken

U kunt het Lokaal Fonds Lisse steunen op een manier die voor u en voor ons heel voordelig is. Wanneer u ons minimaal voor een periode van 5 jaar steunt, dan is uw gift volledig aftrekbaar en krijgt u een deel van uw gift terug. 

Schenkt u uw belastingvoordeel ook aan het Lokaal Fonds Lisse? Dan kunnen onze projecten op een groter bedrag rekenen zonder dat u daarvoor meer hoeft te betalen. Bekijk het rekenvoorbeeld hieronder.

U schenkt hetzelfde bedrag, u betaalt minder

Stel u schenkt € 120,= aan het Lokaal Fonds Lisse voor een periode van vijf jaar. Via de belastingdienst ontvangt u € 50,= per jaar retour. U betaalt voortaan € 70,= per jaar. Het Lokaal Fonds Lisse ontvangt € 120,=.

U schenkt een hoger bedrag, u betaalt hetzelfde
 
Stel u verhoogt uw jaarlijkse schenking naar € 207,= voor een periode van vijf jaar. Via de belastingdienst ontvangt u € 87,= per jaar retour. U betaalt nog steeds € 120,= per jaar. Het Lokaal Fonds Lisse ontvangt € 207,=. 

* Uitgangspunt in de voorbeelden hierboven is de 42% belastingschijf.

Volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting
Elke gift aan een door de belastingdienst erkend goed doel (ANBI), is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw periodieke gift (er is geen ondergrens meer) is dus voor 100% aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Schriftelijke overeenkomst

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt de gift eenvoudig vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met het Lokaal Fonds Lisse. U kunt deze overeenkomst hieronder downloaden. 

Download overeenkomst periodieke gift. Voor 100% goed besteed

Hoe werkt het?

U vult uw gegevens in op het formulier Overeenkomst periodieke gift. U geeft daarmee aan dat u voor een periode van vijf jaar of langer, jaarlijks een zelfde bedrag te doneren aan het Lokaal Fonds Lisse. De toezegging wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. U kunt deze overeenkomst (zowel de versie voor jezelf (schenker) als de versie voor ons (ontvanger) invullen en samen met een kopie legitimatiebewijs sturen naar info@stichtinglokaalfondslisse.nl. Wij zullen de overeenkomst verder invullen, ondertekenen en aan u retourneren. Zo gewenst willen we met u contact opnemen om dit samen door te nemen, u kunt daartoe een verzoek doen per mail aan info@stichtinglokaalfondslisse.nl of per post aan secretariaat Mozartstraat 25, 2162AH Lisse.
 
Het bedrag van uw schenking geeft u op als aftrekpost bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting, zo betaalt de fiscus tot 52 procent van uw schenking. U ontvangt van ons alle gegevens die u hier voor nodig hebt zoals het transactienummer.