Het Lokaal Fonds Lisse steunt projecten op het gebied van: welzijn, kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu. Initiatiefnemers van een project kunnen online een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning.

 

Criteria voor de aanvraag:

-       Burgerinitiatief, initiatief van minimaal 3 personen*

-       Stichting of vereniging zonder winstoogmerk    

-       Doel van de aanvraag is niet gestoeld op politieke of religieuze motieven**

-       De aanvraag moet duidelijk een extra zijn en buiten de eigen begroting vallen

-       De aanvrager is ingeschreven in Lisse

-       Het initiatief draagt bij aan de vernieuwingen/of versterking van de kwaliteit van samenleven in Lisse en heeft bewezen draagvlak bij meer dan alleen de eigen leden/betrokkenen

-       De gevraagde financiele ondersteuning is eenmalig, heeft geen structureel karakter, kan worden aangevraagd tot een bedrag van € 1.500,00

* Een groep van min. 3 personen die het initiatief neemt een maatschappelijk project voor een bredere doelgroep te realiseren

** Het aangevraagde bedrag wordt NIET overgemaakt aan een politieke of religieuze organisatie.