Een fonds opgericht door bewoners, dat zich inzet voor de bewoners van Lisse. Een fonds, dat de lokale initiatieven van de bewoners steunt om de leefbaarheid te verbeteren en daarvoor zelf de middelen werft.

 

Onze doelstelling

Het Lokaal Fonds Lisse heeft tot doel lokale initiatieven te ondersteunen om de verbinding en de kwaliteit van de samenleving in Lisse te verbeteren en de saamhorigheid te versterken.
Hiermee steunt het de burgerinitiatieven, die leiden tot lokale projecten in de gemeente Lisse, die van algemeen maatschappelijk belang zijn.

Om de continuïteit te waarborgen werft het Lokaal Fonds Lisse inkomsten, bouwt een reserve op en werkt zoveel mogelijk samen met partners.


Voorbeeld projecten

  • Steun aan/in stand houden, opknappen buurthuis
  • Sportactiviteit ouderen
  • Buurttuin
  • Initiatief burencontact b.v. Buurtbankje of buurtfeest (geen eten & drinken)
  • Opzetten kledingbank
  • Beweegtuin ouderen
  • Sportieve ontmoetingsplek in een wijk
  • Uitgaansdag Ouderen
  • Fietsenactie voor vluchtelingen